Skip to content

Financiranje iz fondova Europske unije

Naziv projekta:

Vaučer za digitalni marketing tvrtke PRO-LIM d.o.o. – NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V2.0065

Kratki opis projekta:

Projekt se odnosi na izradu poslovne web stranice Prijavitelja i izradu novih funkcionalnosti. Postojeća web stranica ne zadovoljava potrebe poslovanja Prijavitelja te je glavni nedostatak nemogućnost prilagodbe same web stranice kako bi ona sadržavala sve potrebne funkcionalnosti te nedostatak analitike potrebne za optimizaciju sadržaja. Postojeća web stranica nalazi se na domeni https://pro-lim.hr/ koja se za potrebe projekta neće mijenjati. Pružatelj usluga će osigurati izradu nove web stranice prema UX i UI standardima i izradu novih funkcionalnosti na web stranici klijenta: poput kontakt forme, galerije fotografija, izrade dodatnih stranica, usluga uključuje i istraživanje web stranica konkurencije te edukaciju zaposlenika za uređivanje web stranice. Stručnošću, dobrom praksom, iskustvom te profesionalnim pristupom poslu, Prijavitelj će nastaviti razvijati proizvode i usluge te će kroz ovaj projektni prijedlog utjecati na učinkovitost i efikasnost poslovnih procesa i digitalizaciju poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je doprinos digitalizacije konkurentnosti poduzeća kroz povećanje efikasnosti, korištenje novih tehnologija/trendova tržišta, porast prihoda, izgradnju digitalnih kapaciteta zaposlenika, rast na novim tržištima.

Očekivani rezultati stoga se odnose na sljedeće:

  • uspješno implementiran jedan projekt dodjele vaučera za digitalni marketing;
  • dizajnirana i implementirana web stranica tvrtke PRO-LIM d.o.o.;
  • tiskan jedan plakat s informacijama o projektu i propisanim elementima vidljivosti;
  • odslušane edukacije za djelatnike Prijavitelja s ciljem osposobljavanja i osnaživanja članova projektnog tima Prijavitelja za uređivanje web stranice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.600,00 EUR.

Iznos koji se sufinancira je 960,00 EUR.

Razdoblje provedbe projekta je od 9. studenog 2023. godine do 9. studenog 2024. godine.

PRO-LIM d.o.o.

Papučka ulica 7

31500 Našice, Hrvatska

GSM: +385 91 7949774

E-mail: dalibor@pro-lim.hr

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PRO-LIM d.o.o.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Naziv projekta:

NPOO.C1.1.2.R3-I3.01 – Bespovratne potpore za digitalizaciju

Digitalizacija poslovanja tvrtke PRO-LIM d.o.o. – NPOO.C1.1.2.R3-I3.01. 0215

Kratki opis projekta:

Svrha ovog projekta se odnosi na digitalizaciju poslovanja kojim će tvrtka unaprijediti svoju osnovnu djelatnost i pružati prethodno navedene usluge na višoj razini kvalitete te uvesti nove poslovne modele s ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Uz nova digitalna rješenja tvrtka će moći ostvariti svoje dugoročne planove. Stručnošću, dobrom praksom, iskustvom te profesionalnim pristupom poslu, tvrtka će nastaviti razvijati proizvode i usluge, te će kroz ovaj projektni prijedlog utjecati na učinkovitosti i efikasnost poslovnih procesa i digitalizaciju poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je doprinos digitalne transformacije konkurentnosti poduzeća kroz povećanje efikasnosti optimizacijom poslovnih procesa, digitalizaciju poslovnih procesa, korištenje novih tehnologija/trendova tržišta, porast prihoda, izgradnju digitalnih kapaciteta zaposlenika, rast na novim tržištima.

Digitalizacijom procesa tvrtka će dosegnuti željeni rast prihoda te povećati kvalitetu usluga i proizvoda koje se plasiraju na nikad zahtjevnije globalno tržište. Zaposlenici će stjecati nove digitalne vještine te biti efikasniji, učinkovitiji i brži u svom radu. Vanjske mogućnosti uključuju poboljšano vrijeme odaziva i usluge klijentima, kao i mogućnosti za nove načine poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 114.390,45 EUR.

Iznos koji sufinancira EU je 59.483,02 EUR.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2023. do 01. siječnja 2024. godine.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PRO-LIM d.o.o.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Naziv projekta:

Implementacija IKT rješenja u poslovanje poduzeća PRO LIM d.o.o.

Nositelj projekta:

PRO-LIM d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 194.150,00 kn

EU potpora: 135.905,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.7.2020. – 1.7.2021.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća PRO-LIM d.o.o.