Farma Kučanci

Farma Kućanci

6000m2

KLIJENT

nešta

VRSTA RADOVA

nešta

POVEZANI PROJEKTI

Farma Lacići

Farma lacići

650M2

KLIJENT

Rotel

VRSTA RADOVA

Čelična konstrukcija i krovna obloga

POVEZANI PROJEKTI

Farma Simentall

Farma simentall

KLIJENT

Simentall Tenja

VRSTA RADOVA

Čelična konstrukcija i krovna obloga

POVEZANI PROJEKTI

HAPH Brijest

HAPH Brijest

KLIJENT

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

VRSTA RADOVA

Čelična konstrukcija, fasadna i krovna obloga

POVEZANI PROJEKTI